Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė V. Žalpienė (2017-05-05, A-469)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos, seniūnijų perduotą pagal nuomos, panaudos, pasaugos sutartis ilgalaikio turto apskaitą.
 2. Tvarko Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos, seniūnijų ilgalaikio turto apskaitą pagal subsąskaitas, finansavimo šaltinius, grupes.
 3. Tvarko valstybės turto, perduoto savivaldybei, savivaldybės turto, perduoto viešosioms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms, apskaitą, Savivaldybės administracijos perduotą pagal nuomos, panaudos, pasaugos sutartis ilgalaikio, neatlygintinai gauto turto apskaitą pagal subsąskaitas, finansavimo šaltinius, grupes.
 4. Tvarko investicijų į kontroliuojamuosius viešojo sektoriaus subjektus (viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų) apskaitą, investicijų į kontroliuojamuosius ne viešojo sektoriaus subjektus (savivaldybės įmones, akcines ir uždarąsias akcines bendroves) apskaitą ir įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą apskaitą.
 5. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas ilgalaikio, finansinio turto užpajamavimo ir nurašymo teisėtumą, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikio turto apskaitą.
 6. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 7. Sudaro pagal asignavimų valdytojus mėnesinius, ketvirtinius, metinius prie jos privalomų FVAS ataskaitų paketus, finansines ataskaitas (žemesnio lygio), susijusius su ilgalaikiu turtu.
 8. Sudaro ilgalaikio turto registrą ir įrašo į Didžiąją knygą.
 9. Pateikia informaciją (susijusią su ilgalaikiu, finansiniu turtu), reikalingą finansinių ataskaitų aiškinamajam raštui parengti pagal 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus.
 10. Skaičiuoja kas mėnesį ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir fiksuoja jį apskaitos dokumentuose.
 11. Tvarko Kelmės, Kražių seniūnijų atsargų apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 12. Tvarko Kelmės, Kražių seniūnijų sunaudotų degalų apskaitą, akumuliatorių ir padangų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 13. Tvarko Kelmės, Kražių seniūnijų numeruotų blankų kiekinę ir suminę apskaitą. Kontroliuoja numeruotų blankų nurašymą ir inventorizacijos atlikimą.
 14. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas atsargų užpajamavimo ir nurašymo teisėtumą.
 15. Aptarnaujamų įstaigų vadovams, padalinių vadovams teikia informaciją apie ilgalaikio turto, atsargų likučius.
 16. Kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų numatytas lėšas, susijusias su ilgalaikiu turtu.
 17. Pildo statistines formas, susijusias su turto apskaita.
 18. Pildo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą, rengia aiškinamąjį raštą apie turto kitimo duomenis (vertės padidėjimo ar sumažėjimo priežastis), kuriais atskleidžiami reikšmingi dalykai.
 19. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
 20. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 21. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 22. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 23. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą, dirbantį pagal darbo sutartį.
 24. Vykdo kitus skyriaus vedėjo su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gegužė
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: