Spausdinti puslapio vidurį
Informacija apie Kelmės rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimą

Informuojame, kad keičiamas Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T-207 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Kelmės rajone specialiojo plano patvirtinimo" (TPDRIS Nr. T00028244).

Rengimo pagrindas: 2021  m. vasario 18 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. T-33 „Dėl Kelmės rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų "; Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-19 įsakymas Nr. A-137 „Dėl Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“.

Plano organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8 427) 69053, el. p. info@kelme.lt.

Planuojama teritorija: Kelmės rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą; nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas; nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

Planavimo uždaviniai:
1. nustatyti aglomeracijas, kurias sudaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymo plane;
2. įvertinti aglomeracijoje centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo kainą ir, jeigu centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo kaina pagrįstai didelė, tai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane išskirti teritorijas, kuriose turi būti numatytas kitas galimas nuotekų tvarkymo būdas, leidžiantis užtikrinti nuotekų išvalymą iki taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nuostatų, tai aglomeracijos teritorijai keliamų reikalavimų;
3. aglomeracijų teritorijose nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis, priemones ir galimybes;
4. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
5. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, nustatyti  jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
6. numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
8. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir parengti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas;
9. perkelti Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano duomenis, jei reikia tikslinti;
10 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas, jei joms būtina nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, parengti sanitarinių apsaugos zonų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas;
11. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius, parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą;
12. įvertinti esamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir nuvedimo būklę;
13. identifikuoti problemiškas esamų tinklų vietas, numatyti esamos sistemos rekonstrukcijos poreikius, parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius pertvarkos sprendinius ir priemones;
14. įvertinti esamų paviršinių nuotekų tinklų charakteristikas (pajėgumus), galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą. Tam tikslui rezervuoti teritorijas (paimant visuomenės poreikiams), nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, užtikrinti darnią tinklų plėtrą teikiant prioritetus Kelmės miestui, gyvenvietėms patenkančioms į Saugomų teritorijų ribas ar jų prieigas;
15. įvertinti Kelmės miesto, rajono gyvenvietėse esančias pramonės, gamybos, paslaugų, prekybos įmonių, valstybinių ir visuomeninių organizacijų veiklos pobūdį, teritorijų dangas ir turimų pastatų plotus;
16. numatyti techninių reikalavimų neatitinkančių paviršinių nuotekų tinklų ruožų, išleistuvių rekonstrukciją, pasiūlyti sprendimo būdus ir priemones;
17. numatyti paviršinių nuotekų tinklų komunikacinių koridorių vietas, pasijungimo šulinius, suplanuoti reikiamus diametrus, nuotekų valymo ir išleidimo būdus;
18. įvertinti ir apskaičiuoti investicijas, reikalingas paviršinių nuotekų valymui, naujų tinklų eksploatacijai ir plėtrai;
19. numatyti susikaupusio sniego tvarkymo teritorijas;
20. keičiant planą, atsižvelgti į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), nuostatas.


Planavimo procesas: Specialiojo plano rengimą sudaro trys etapai - parengiamasis, rengimo (esamos būklės vertinimas, sprendinių konkretizavimas), baigiamasis.


Koncepcija: Nerengiama.


Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): SPAV atrankos dokumentas ir SPAV ataskaita rengiama pagal poreikį.
Specialiojo plano keitimo rengėjas: bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt. TPDRIS sistemoje bus viešai skelbiamas sprendimas dėl Specialiojo plano keitimo, planavimo darbų programa ir kiti teritorijų planavimo proceso dokumentai.


Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) TPDRIS sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Informaciją teikia: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Kneižys (8 427) 69055, mob. Tel. 8 682 29502, el. p. kestutis.kneizys@kelme.lt.

2021-02-18 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-33 „Dėl Kelmės rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“

2021-02-19 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A–137 „Dėl Kelmės rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Kovas
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: