Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2017-11-28 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2017-11-20 T1-408
2017-11-20 T1-407
2017-11-20 T1-406
2017-11-20 T1-405
2017-11-20 T1-404
2017-11-20 T1-403
2017-11-20 T1-402
2017-11-20 T1-401
2017-11-20 T1-400
2017-11-20 T1-399
2017-11-20 T1-398
2017-11-17 T1-397 Aiškinamasis raštas
2017-11-17 T1-396 Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-17 T1-395 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdymo 
Aiškinamasis raštas
2017-11-17 T1-394 Dėl Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-17 T1-393 Aiškinamasis raštas
2017-11-17 T1-392 Aiškinamasis raštas
2017-11-17 T1-391 Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-17 T1-390 Dėl Vaido Sejūno įmonės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-17 T1-389 Aiškinamasis raštas
2017-11-17 T1-388 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2017-11-16 T1-387 Dėl žemės ūkio bendrovės „Kerkasiai“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-386 Dėl R. V. S. 2017-10-29 prašymo atleisti nuo žemės mokesčio
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-385 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Kelmės kultūros centrui
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-384 Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo 
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-383 Dėl G. R. 2017-10-29 prašymo atleisti nuo žemės mokesčio 
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-382 Dėl S. B. 2017-10-29 prašymo atleisti nuo žemės mokesčio 
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-381 Dėl A. G. 2017-10-29 prašymo atleisti nuo žemės mokesčio 
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-380 Dėl P. B. 2017-11-07 prašymo 
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-379 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Tytuvėnų durpės“ 
I variantas
II variantas
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-378 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Kelmės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ 2.4 punkto pakeitimo 
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-377 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilo Pavėžupis“ 
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-376 Dėl UAB „Transrega“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo 
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-375 Dėl Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamų pacientų srautų organizavimo tvarkos ir teritorijos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2017-11-16 T1-374 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-373 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-372 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-371 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-15 T1-370 Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-369 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-368 Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2017-11-15 T1-367 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo A. V.
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-366 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. A. R.
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-365 Dėl A. B. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-364 Dėl V. A. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-363 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. B.
Aiškinamasis raštas
2017-11-15 T1-362 Dėl Kelmės r. sav. Tytuvėnų sen. Tytuvėnų m. Žaros gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-15 T1-361 Dėl Kelmės r. sav. Tytuvėnų sen. Tytuvėnų m. Skaisgirio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-15 T1-360 Dėl Kelmės r. sav. Tytuvėnų sen. Tytuvėnų m. Ramiosios gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-14 T1-359 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės specialiojoje mokykloje
Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-358 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijai
Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-357 Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-356 Dėl seniūnijų pirčių paslaugų įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-355 Dėl 2017 m. žemės mokesčio lengvatų Kelmės rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams
Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-354 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, 2017 metų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-14 T1-353 Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-352 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-14 T1-351 Dėl Kelmės r. sav. Tytuvėnų sen. Tytuvėnų m. Stoties gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-14 T1-350 Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo projektuose „Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“ ir „Šilumos tiekimo trasos statyba, sujungiant Kelmės miesto Nepriklausomybės ir A. Mackevičiaus katilinių centralizuoto šilumos tiekimo sistemas“
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-14 T1-349 Dėl tarnybinio nusižengimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2017-11-13 T1-348 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl viešosios prekybos vietos, skirtos prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės mieste, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
Aiškinamasis raštas
2017-11-13 T1-347 Dėl sutikimo perimti Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės nekilnojamąjį turtą 
Aiškinamasis raštas
2017-11-13 T1-346 Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų ir Savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašų pakeitimo 
Aiškinamasis raštas 
2017-11-13 T1-345 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-355 „Dėl buvusios muzikos mokyklos pastato perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
2017-11-13 T1-344 Dėl Viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2017-11-07 T1-343 Aiškinamasis raštas
2017-11-07 T1-342 Dėl biudžetinės įstaigos „Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro“ steigimo ir nuostatų patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas

 

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: