Spausdinti puslapio vidurį
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė S. Butnorienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo, arba viešojo administravimo, arba edukologijos krypties išsilavinimą.
2. Edukologijos studijų krypties specialistai privalo turėti socialinio pedagogo kvalifikaciją.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
6. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį lengvąjį automobilį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Rengia savivaldybės socialinių paslaugų programas ir projektus.
8. Planuoja socialines paslaugas.
9. Informuoja ir konsultuoja asmenis, socialinių paslaugų įstaigas, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų  ir socialinės paramos gavimo klausimais.
10. Organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą bei skyrimą asmenims (šeimoms).
11. Konsultuoja specialistus socialiniam darbui seniūnijose, socialinius darbuotojus darbui su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais seniūnijose, socialinio darbo organizatorius, įstaigų socialinius darbuotojus dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo.
12. Priima, analizuoja ir vertina socialinių darbuotojų surinktus dokumentus dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir skyrimo.
13. Vertina asmens ( šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.
14. Atlieka asmens (šeimos), pageidaujančio gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, turto mokesčio, viršijančio gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, turto mokesčio vertinimą.
15. Nustato asmens ( šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį.
16. Duomenis apie socialinių paslaugų poreikį, skyrimą suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.
17. Gautus asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, prašymus registruoja „Kontoros“ duomenų bazėje.
18. Parengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir pasirašius skyriaus vedėjui  registruoja „Kontoros“ duomenų bazėje.
19. Suformuotą asmens bylą perduoda socialines paslaugas teikiančiai įstaigai.
20. Gautus asmenų prašymus dėl paslaugų nutraukimo, sustabdymo, mokesčio už socialines paslaugas sumažinimo, atleidimo nuo turto mokesčio registruoja „Kontoros“ duomenų bazėje.
21. Rengia skyriaus vedėjo sprendimus dėl socialinių paslaugų nutraukimo, sustabdymo, mokesčio už socialines paslaugas sumažinimo, atleidimo nuo turto mokesčio ar mokesčio sumažinimo.
22. Kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų Kelmės rajono teritorijoje, kokybę. Lankosi neįgaliųjų, dėl senatvės ar ligos prislėgtų asmenų šeimose, daugiavaikėse, socialinę riziką patyrusiose šeimose, auginančiose specialiųjų poreikių vaikus, ieško būdų jų socialinėms problemoms spręsti.
23. Organizuoja apgyvendinimą, rengia finansavimo sutartis ir jų pakeitimus asmenims, kuriems socialinės paslaugos skiriamos ir teikiamos valstybiniuose socialinės globos namuose.
24. Į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą suveda duomenis apie socialinių paslaugų suteikimą ir finansavimą valstybiniuose socialinės globos namuose, šeimynose, vaikams, globojamiems šeimose, socialinės globos padaliniuose, psichiatrijos ligoninėse, dienos socialinės globos grupėje, neįgaliems vaikams.
25. Tvarko dokumentus piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims (socialinei pašalpai ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šiltam ir karštam vandeniui kompensuoti), valstybinėms šalpos išmokoms, socialinėms paslaugoms gauti.
26. Surenka informaciją  apie asmenų, pageidaujančių sumažinti ar atleisti nuo mokėjimo už socialines paslaugas ar atleisti nuo turto mokesčio, socialinę aplinką, pajamas, finansines galimybes mokėti  ir teikia Socialinės paramos klausimams spręsti komisijai.
27. Gavę informaciją apie asmenų, gaunančių socialines paslaugas, pajamų ir turto pokyčius, iš naujo vertina asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir apie tai informuoja socialinių paslaugų gavėjus ir teikėjus.
27. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų teikimo.
28. Rengia ataskaitas ir informacinius pranešimus apie savivaldybės teritorijoje teikiamas ir finansuojamas socialines paslaugas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui.
29.Pagal kompetenciją atstovauja skyriui įstaigose skyriaus veiklos klausimais.
30. Pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia metodinę pagalbą savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.
31. Pagal kompetenciją atsako už savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu skyriuje.
32. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas skyriaus darbuotojui, atsakingam už  archyvinių bylų perdavimą archyvui.
33. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.
34. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.
35. Vykdydamas nustatytas funkcijas vairuoja skyriaus tarnybinį lengvąjį automobilį.
36. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų metu.
37. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: