Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė A. Kučinskienė (2016-12-14, A-1395)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (vadybos, finansų, apskaitos) arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypčių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Sudaro asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, priima iš piliečių šiais klausimais prašymus ir kitus dokumentus.
 2. Vykdo socialinio būsto nuomos kontrolę. Gavęs pranešimus apie laisvus butus, parenka nuomininkus ir teikia komisijai. Komisijos pritarimu rengia direktoriaus įsakymus dėl būsto nuomos.
 3. Kontroliuoja socialinio būsto nuomos terminus, socialinio būsto apgyvendinimą, tvarko savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, nuomininkų sąrašus, kaupia duomenis, reikalingus socialinio būsto naudojimo statistinei ataskaitai.
 4. Išduoda pažymas, patvirtinančias, kad asmenys nesikreipė į rajono savivaldybės administraciją dėl teisės į paramą būstui įsigyti ir nėra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.
 5. Teikia savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl gyvenamojo būsto nuompinigių dydžio nustatymo, dėl patalpų priskyrimo arba išbraukimo iš tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms sąrašo, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išnuomojimo.
 6. Tvarko savivaldybės būsto fondo sąrašą ir savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą, organizuoja socialinio būsto pirkimą Savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti.
 7. Rengia medžiagą dėl būsto pardavimo, pasirašo būsto pirkimo ir pardavimo sutartis notarų biure.
 8. Nagrinėja asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracijas ir nustato teisę į paramą būstui įsigyti bei subsidijas kredito daliai padengti, išduoda tai patvirtinančias pažymas, priima ir tikrina socialiai remtinų asmenų, gavusių lengvatines paskolas būstui įsigyti, dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomas lengvatas.
 9. Rengia dokumentus, susijusius su savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimu viešajame aukcione: sudaro sąrašus, rengia viešo aukciono sąlygas, pirkimo ir pardavimo sutarčių projektus.
 10. Organizuoja viešajame aukcione parduodamo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą ir kitų su pardavimu susijusių užduočių atlikimą.
 11. Organizuoja parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto viešą aukcioną, teikia informaciją valstybės įmonei Turto bankui apie viešo aukciono vykdymą.
 12. Organizuoja valstybei ar kitiems subjektams nuosavybės teise priklausančio turto priėmimą rajono savivaldybės nuosavybėn valdyti naudoti ir disponuoti, konsultuoja savivaldybės įstaigas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais.
 13. Teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo.
 14. Vadovaudamasis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ruošia ataskaitas apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir teikia jas savivaldybės institucijoms.
 15. Koordinuoja savivaldybės nekilnojamojo turto teisinę registraciją, ruošia pažymas valstybės įmonei Registrų centrui dėl nekilnojamojo turto įteisinimo.
 16. Analizuoja savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir įmonių ūkinę veiklą, renka duomenis ir rengia ketvirtines, metines suvestines apie savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir įmonių ekonominius rodiklius bei teikia šias suvestines administracijos direktoriui ir skyriaus vedėjui. Skaičiuoja savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir įmonių išlaidų poreikį iš biudžeto lėšų.
 17. Analizuoja savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių bendrovių ir biudžetinių įstaigų paslaugų kainas ir teikia pasiūlymus dėl jų nustatymo.
 18. Rengia dokumentus susijusius su savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuoma, derina turto nuomos sutartis.
 19. Vykdo savivaldybės turto nuomos sutarčių kontrolę.
 20. Organizuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą.
 21. Pagal skyriaus kompetenciją prižiūri viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių dalininkas (savininkas) yra Kelmės rajono savivaldybė, veiklą. Renka pareigoms vykdyti reikalingą viešųjų įstaigų informaciją, ją sistemina ir analizuoja.
 22. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 23. Pagal kompetenciją priima interesantus, konsultuoja juos, nagrinėja iš jų gaunamus pareiškimus, skundus ir rengia atsakomųjų raštų projektus.
 24. Pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės institucijų sudaromų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 25. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: