Spausdinti puslapio vidurį
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė R. Levickienė (2016-03-03, A-206)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo arba viešojo administravimo studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį lengvąjį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


 1. Vadovaudamasis teisės aktais informuoja ir konsultuoja asmenis, socialinių paslaugų įstaigas, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų ir socialinės paramos gavimo klausimais.
 2. Organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir skyrimą asmenims (šeimoms).
 3. Priima, analizuoja iš seniūnijų ir socialinių įstaigų socialinių darbuotojų surinktus dokumentus dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo, suformuoja asmens bylą ir perduoda socialines paslaugas teikiančiai įstaigai.
 4. Vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.
 5. Atlieka asmens (šeimos), pageidaujančių gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, turto mokesčio, viršijančio gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, turto mokesčio vertinimą.
 6. Duomenis apie socialinių paslaugų poreikį, skyrimą suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.
 7. Kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų Kelmės rajono teritorijoje, kokybę.
 8. Lankosi socialinių paslaugų gavėjų namuose, tikrina, ar tinkamai įvertintas socialinių paslaugų poreikis, ar efektyviai ir kokybiškai teikiamos socialinės paslaugos.
 9. Organizuoja pageidaujančių gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas apgyvendinimą, rengia sutartis su socialinės globos įstaigomis dėl mokėjimo už asmens socialinės globos paslaugas.
 10. Į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą suveda duomenis apie socialinių paslaugų suteikimą ir finansavimą asmenims valstybiniuose socialinės globos namuose, šeimynose, vaikams, globojamiems šeimose, ligoninėse.
 11. Rengia skyriaus vedėjo sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo, sustabdymo, mokesčio už socialines paslaugas sumažinimo, atleidimo nuo turto mokesčio ar mokesčio sumažinimo.
 12. Organizuoja specialiųjų poreikių lygio ir atskirų specialiųjų poreikių nustatymą ir invalidumo grupių prilyginimą specialiųjų poreikių lygiui senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliems asmenims, neįgaliojo pažymėjimų asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, išdavimą ir keitimą, šalpos pensijų ir šalpos kompensacijų gavėjų pažymėjimų išdavimą. Lankosi asmenų, kurių specialiuosius poreikius nustato, namuose.
 13. Priima prašymus ir dokumentus dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia, suveda duomenis į kompiuterinę programą UNRIIS, organizuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdžius, rengia finansavimo sutartis.
 14. Koordinuoja fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje klausimus.
 15. Rengia ataskaitas ir informacinius pranešimus apie Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamas ir finansuojamas socialines paslaugas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui.
 16. Rengia Savivaldybės socialinių paslaugų programas ir projektus ir koordinuoja jų vykdymą.
 17. Rengia socialinių paslaugų planą.
 18. Tvarko dokumentus piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims (socialinei pašalpai ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šiltam ir karštam vandeniui kompensuoti), valstybinėms šalpos išmokoms gauti.
 19. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir tarybos sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų teikimo.
 20. Pagal kompetenciją atstovauja skyriui įstaigose skyriaus veiklos klausimais.
 21. Pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia metodinę pagalbą Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.
 22. Pagal kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu skyriuje.
 23. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas skyriaus darbuotojui, atsakingam už  archyvinių bylų perdavimą į archyvą.
 24. Atostogų, komandiruočių metų pavaduoja bet kurį skyriaus vyriausiąjį specialistą.
 25. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.
 26. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.
 27. Vykdydamas nustatytas funkcijas, vairuoja skyriaus tarnybinį lengvąjį automobilį.
 28. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: