Spausdinti puslapio vidurį
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 2. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau­sybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Atlieka veiklos, valdymo, informacinių sistemų ir kitus vidaus auditus bei galimus jų derinius, siekdamas visapusiškai įvertinti įstaigose vykstančius procesus.
 2. Rengia ir pateikia skyriaus vedėjui tvirtinti vidaus audito darbo programą, kad laiku, kokybiškai ir savarankiškai būtų atliktas vidaus auditas.
 3. Nesant vedėjo, planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus planus, atsižvelgdamas į atliktą įstaigos rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su administracijos direktoriumi.
 4. Nesant vedėjo, rengia išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti įstaigos veiklą ir vidaus kontrolę.
 5. Nesant vedėjo, iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, administracijos direktoriui ir tarybai jų prašymu metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
 6. Atlikęs vidaus auditą, parengia vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis, kad padėtų viešajam juridiniam asmeniui pagerinti veiklą bei pasiekti norimų rezultatų.
 7. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, siekdamas įsitikinti, ar gerinama padėtis audituotame subjekte.
 8. Bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, palaiko glaudžius ryšius su viešojo juridinio asmens padaliniais, jam pavaldžiais ir jo valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
 9. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų, komandiruočių metu.
 10. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vidaus auditu.
 1. Tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą.   
 2. Tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams, finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku, lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir naudojimą, informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.
 1. Tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų  strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais.
 2. Siekdamas susisteminti vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus, kurie pateikiami su vidaus audito ataskaitos projektu.
 3. Tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų turto apskaitą ir apsaugą.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: