Spausdinti puslapio vidurį
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas M. Šarauskas (2016-03-07, A-226)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją
 2. Turėti 1 metų darbo patirtį žemės ūkio inžinerijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES  ir kitus teisės aktus, susijusius su valstybės informacinių išteklių valdymu, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registru, jų atitikties įvertinimu, tipo patvirtinimu, techninėmis apžiūromis, saugiu eismu ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 4. Išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus.
 5. Gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais.
 6. Mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
 8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti skyriaus tarnybinį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Tvarko Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenis.
 2. Priima iš registro duomenų teikėjų traktoriams registruoti reikalingus dokumentus, Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir traktorių techninius ir eksploatacinius duomenis.
 3. Formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registro duomenis, išduoda registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus.
 4. Tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų registruojamo objekto duomenis.
 5. Tvarko registro duomenų teikėjų traktoriams registruoti pateiktus dokumentus.
 6. Nurodo registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas.
 7. Tikrina traktorių, savaeigių mašinų ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninę būklę.
 8. Atlieka traktorių, savaeigių mašinų ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinę techninę priežiūrą.
 9. Sudaro ir skelbia techninių apžiūrų grafikus Kelmės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) seniūnijose, įmonėse ir organizacijose, bendrą informaciją skelbia Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
 10. Vykdo traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų, techninės apžiūros talonų apskaitą.
 11. Teikia nustatyta tvarka informaciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir  Savivaldybės administracijai techninės priežiūros klausimais.
 12. Esant tarnybiniam būtinumui, priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal - kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones.
 13. Atsakingas už ilgalaikio turto (bendro naudojimo elektros linijų, ryšių linijų ir artezinių gręžinių) kiekinę apskaitą.
 14. Nagrinėja savo kompetencijos klausimais įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus, paruošia atsakymus į juos norminių aktų nustatyta tvarka.
 15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe ir teikia išvadas.
 16. Pagal savo kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą.
 17. Vadovaudamasis administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu metiniu dokumentacijos planu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės archyvų departamento nustatyta tvarka, sudaro savo darbo srities dokumentų saugojimo bylas ir perduoda jas skyriaus darbuotojui, atsakingam už skyriaus archyvo tvarkymą.
 18. Vykdydamas pareigas, vairuoja skyriaus tarnybinį automobilį.
 19. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia veiklos ataskaitą skyriaus vedėjui.
 20. Vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: