Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas (2016-09-15, A-915)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko paskolų, bendrojo finansavimo lėšų ir grąžintų lėšų (vykdant projektus), Valstybės investicijų programos lėšų, paramos lėšų, iš užsienio šalių gautų lėšų sąskaitų registrų apskaitą.
 2. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, ir vykdo einamąją kontrolę.
 3. Sudaro Savivaldybės administracijos mėnesinius, ketvirtinius, metinius privalomų FVAS ataskaitų suvestinius paketus (finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, mokesčių ataskaitas ir pateikia juos nustatytais terminais Finansų skyriui ir kitoms valstybinėms institucijoms.
 4. Tvarko Savivaldybės administracijos kitų biudžetinių įstaigų lėšų, paskolų, bendrojo finansavimo lėšų ir grąžintų lėšų (vykdant projektus), Valstybės investicijų programos lėšų, iš užsienio šalių gautų lėšų kasinių išlaidų apskaitą.
 5. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kt. dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 6. Pildo tvarkomų lėšų ataskaitas ir pateikia jas nustatytais terminais Finansų skyriui ir kitoms valstybės institucijoms.
 7. Sutikrina sąskaitų korespondencijas pateiktuose registruose ir vykdo paskesniąją kontrolę.
 8. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos sąskaitų likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 9. Pildo suvestinę mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (formą Nr. 4 – metinę, ketvirtinę, mėnesinę). Sutikrina su Didžiosios knygos likučiais.
 10. Atsako už Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio pildymą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 11. Sudarydamas kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų įforminimą.
 12. Perveda tvarkomų išlaidų lėšas kitoms institucijoms (pagal sutartis, direktoriaus įsakymus), priima iš jų ataskaitas, jas tikrina.
 13. Sudaro pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos suvestinę ir pateikia ją Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 14. Pildo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos II dalį, rengia aiškinamąjį raštą apie finansinio turto ir įsipareigojimų kitimo duomenis (vertės padidėjimo ar sumažėjimo priežastis), kuriais atskleidžiami reikšmingi dalykai.
 15. Atsako už informacijos apie skyriaus įvykdytus viešuosius pirkimus skelbimą Savivaldybės interneto tinklapyje.
 16. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, dokumentus, taisykles ir įvairius raštus.
 17.  Saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus įstatymo nustatyta tvarka.
 18. Kontroliuoja, biudžetiniams metams pasibaigus, finansavimo ir sąnaudų sąskaitų uždarymą.
 19. Pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 20. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų, komandiruočių metu.
 21. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 22. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: