Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Vaiko teisių apsaugos skyrius

Skyriaus tikslas, uždaviniai ir funkcijos:

 • Skyriaus tikslas yra pagal kompetenciją įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:
 • - organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų apsaugą;
 • - teikti metodinę paramą, konsultacijas, vietos savivaldos institucijoms, tėvams, mokytojams, auklėtojams ir vaikams jų teisės pažeidimų, globos, įvaikinimo klausimais, spręsti kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas;
 • - užtikrinti įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
 • Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
 • - organizuoja likusių be tėvų globos (rūpybos) vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą bei įvaikinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, sudaro laikinosios globos (rūpybos) planus, tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymu atvejų apskaitą;
 • - organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintoju pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį, tvarko galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;
 • - prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose, šeimynose, socialinės globos įstaigose, bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga, konsultuoja dėl socialinės globos plano sudarymo, teikia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją apie fizinio asmens tinkamumą laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą;
 • - dirba prevencinį darbą su tėvais (kitais vaiko atstovais), jeigu jie piktybiškai neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti ir daro jiems neigiamą įtaką savo elgesiu; prireikus kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl įstatymuose numatytų poveikio priemonių taikymo asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai;
 • - organizuoja bendrus pasitarimus su savivaldybės administracijos Švietimo, Socialinės paramos skyriais, seniūnijomis, policijos komisariatu, pedagogine psichologine tarnyba, asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigomis ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje, organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms, socialiniams darbuotojams, globojamam vaikui;
 • - pagal savo kompetenciją teikia metodinę paramą vietos savivaldybių institucijų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams, konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
 • - dalyvauja ir pateikia išvadą teismui, ar nepažeistos vaiko teisės, kai sprendžiami sutuoktinių, turinčių nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium, santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, santuokinio amžiaus sumažinimo, tėvystės nuginčijimo, tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo, įvaikinimo, dėl leidimo parduoti, įkeisti šeimos turtą ir kitais klausimais, dalyvauja įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose;
 • - kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:
 • - nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
 • - vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
 • - tėvystės nustatymo;
 • - laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;
 • - vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesams išieškojimo;
 • - nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
 • - vaiko nuolatinės globos (rūpybos ) nustatymo;
 • - vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo.
 • Skyrius įstatymų ir kitais teisės aktais nustatytais atvejais (kai tėvai arba kiti vaiko atstovai pagal įstatymą smurtauja ar kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia) ima vaiką iš tėvų ar kitos buvimo vietos, perduoda vaiką globoti ir informuoja tėvus apie vaiko laikiną paėmimą ir laikinosios globos nustatymą, kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą.
 • Skyrius teikia įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas.
 • Skyriaus darbo metu dalyvauja vykdymo procese teisės aktų nustatyta tvarka, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu.
 • Skyrius teikia išvadas teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo vaikui.
 • Skyrius teikia administracijos direktoriui pasiūlymus įrašyti šeimą į vaikus auginančių socialinės rizikos aplinkoje šeimų sąrašą, išbraukti iš jo, tvarko šių šeimų ir vaikų apskaitą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.
 • Skyrius registruoja ir kaupia duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje(SPIS) apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai.
 • Skyrius organizuoja vaiko, kurio tėvai nežinomi, registravimą, suteikia jam pavardę ir vardą.
 • Skyrius išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų.
 • Skyrius teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, rengia pagal kompetenciją atitinkamoms institucijoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo.
 • Skyrius, vadovaudamasis vaiko teisių ir teisėtų interesų gynybos principu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įpareigoja tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimais giminaičiais, jei toks bendravimas neprieštarauja vaiko interesams.
 • Skyrius bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir teikia jai statistinę informaciją pagal Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), taip pat papildomą informaciją apie galimus įvaikinti vaikus; socialinės globos įstaigas ir kitą informaciją, kurios reikia vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti.

 


 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Liepa
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: