Spausdinti puslapio vidurį
Kelmės rajono savivaldybė,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Surengtas „Tramtatulio“ rajoninis turas

Try­lik­to­jo Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų, kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ ra­jo­ni­nis tu­ras vyko Kel­mės kul­tū­ros cent­re. Ren­gi­nyje, skir­tame pi­lia­kal­nių ir tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, iš­rink­ta de­šimt ge­riau­sių pa­sa­ko­to­jų, mu­zi­kuo­to­jų, ku­rie at­sto­vaus ra­jo­nui Že­mai­ti­jos re­gio­ni­nia­me tu­re Tel­šiuo­se. Komisija į regioninį turą iš 24 pa­si­ro­dy­mų ir 36 da­ly­vių atrinko­ de­šimt stipriausių pa­sa­ko­to­jų ir mu­zi­kuo­to­jų. Šiame konkurse Kelmės rajonui atstovavo daugiausiai vaikų iš visų regiono rajonų. Konkurso pa­sa­ko­tai pa­pa­sa­ko­jo pa­da­vi­mų, sak­mių apie Pil­ti­nės, Pi­liu­ko pi­lia­kal­nius, Varp­kal­nį, Girgž­du­tės kal­ną, Me­džio­kal­nį, Gu­de­lių pi­li­kę, apie Vil­bė­no, Du­bė­nų pa­va­di­ni­mų kilmę.

Pačių ma­žiau­sių­jų, 3–6 me­tų vai­kų am­žiaus gru­pė­je, nu­ga­lė­to­ja tapo Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­ja Au­gus­tė Sa­mui­ly­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė). 7–10 me­tų gru­pė­je – kank­liuo­to­jas Do­man­tas Sau­no­rius (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė) iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro ir Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sa­ko­to­jas Her­kus Ma­sals­kis (mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Nar­bu­tie­nė).

11–14 me­tų gru­pėje nu­ga­lėjo Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los ka­pe­la (va­do­vas Os­val­das Ger­be­nis), Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jos Ga­bi­ja Va­si­liaus­kai­tė ir Ag­nė Ar­laus­kai­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė), Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Pau­liaus Dzvan­kaus­ko ir Po­vi­lo Sau­no­riaus inst­ru­men­ti­nis due­tas (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė), Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus ka­pe­la (mo­ky­to­jas Sta­sys But­kus), Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos pa­sa­ko­to­ja Jur­gi­ta Stun­gu­ry­tė (mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Ba­raus­kie­nė). Vy­riau­sių­jų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jas Ro­kas Jur­gi­las (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė San­kaus­kie­nė).

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
Komentarų sąrašas
komentarų nėra
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: