Spausdinti puslapio vidurį
2015-11-24 Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTI NTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A-802

STRATEGINIO PLANAVIMO IR PROJEKTŲ VALDYMO   SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas yra administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis                                 –  A.
3. Pareigybės koeficientas (BMA)        –  13.

II. PASKIRTIS

4. Strateginio planavimo ir projektų valdymo  skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Energetikos, Elektros energetikos, Vandens,  Šilumos ūkio įstatymuose numatytas funkcijas, priskirtas savivaldybės kompetencijai, spręsti su tuo susijusius ūkinius klausimus, atstovauti valstybinėse institucijose šiais klausimais, rengti, derinti dokumentų projektus, įgyvendinti priimtus savivaldybės sprendimus bei kontroliuoti jų vykdymą ir vykdyti kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

II. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas energetikos ir vandentvarkos ūkio srityse.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities  elektros inžinerijos arba energetikos, arba statybos inžinerijos, arba mechanikos inžinerijos sričių išsilavinimą.
7. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
9. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Dalyvauja rengiant rajono perspektyvinius planus savivaldybės darnios energetikos, šilumos ir vandentvarkos ūkio srityse, pagal savo kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą.
11. Organizuoja atsinaujinančių energijos naudojimo veiksmų plano rengimą, koregavimą, vykdymo priežiūrą.
12. Atlieka atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo esamos padėties įvertinimą bei techninio ir ekonominio atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo potencialo įvertinimą.
13. Analizuoja šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinių paslaugų kainas ir tarifus, dalyvauja jas nustatant, tikrina jų pagrįstumą bei derina jas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.
14. Kontroliuoja rajono savivaldybės turto (šilumos tiekimo objektų, elektros tiekimo tinklų, vandens ir nuotekų tiekimo tinklų, valyklų) tinkamą naudojimą, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio naudojimo, valdymo bei disponavimo.
15. Rengia šilumos tiekimo licencijų ir leidimų išdavimo tvarkos aprašus bei taisykles, organizuoja jų išdavimą.
16. Dalyvauja įgyvendinant švietėjiškas visuomenės informavimo priemones, padedančias efektyviau naudoti energiją ir energijos išteklius.
17. Analizuoja ir teikia pasiūlymus daugiabučių namų bendro naudojimo inžinerinių sistemų eksploatavimo klausimais.
18. Planuoja savivaldybės energetinio ūkio, pastatų renovacijos priemones, koordinuoja jų vykdymą.        
19. Rengia savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus projektų įgyvendinimo klausimais.
20. Pagal kompetenciją inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, pirkimo dokumentų, sutarties projekto rengimą, jį suderina su juristais, Apskaitos skyriumi, organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą bei atsako už sutarties vykdymą.
21. Užtikrina savo veiklos klausimais dokumentų tvarkymą pagal audito reikalavimus.
22. Teikia ataskaitas apie savo veiklą.
23. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
24. Vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

25. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Susipažinau
____________________________
                             (Parašas)
____________________________
                     (Vardas ir pavardė)
____________________________
                               (Data)Prašymus ir kitus dokumentus iki 2015 m. lapkričio 27 d. priima skyriaus vedėja L. Tyliutė.
Informacija teikiama tel. (8 427) 69158; 8 640 37141.

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: