Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Kelmės seniūnijos seniūnas (2016-03-07, A-224)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti seniūnijos tarnybinį automobilį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
 2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
 3. Rengia seniūnijos biudžeto projekto programų sąmatas, biudžeto išlaidų sąmatas su priedais pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas.
 4. Rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą.
 5. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
 6. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.
 7. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
 8. Išduoda leidimus laidoti.
 9. Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.
 10. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 11. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
 12. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose.
 13. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
 14. Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, rengia seniūnijos nuostatus, pareigybių aprašymus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
 15. Užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą.
 16. Užtikrina ir atsako už tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą.
 17. Organizuoja seniūnijai priskirtų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kapinių priežiūrą bei tvarkymą.
 18. Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
 19. Organizuoja seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių tvarkymo darbus.
 20. Įgyvendina savo padalinyje darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
 21. Dalyvauja Kelmės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro ir rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos veikloje.
 22. Vykdo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus civilinės saugos srityje.
 23. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
 24. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją.
 25. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
 26. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą.
 27. Atsako už teisingą pirminių buhalterinių dokumentų įforminimą ir pateikimą laiku savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.
 28. Leidžia pagal kompetenciją įsakymus.
 29. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 30. Vykdydamas seniūno pareigas, vairuoja seniūnijos tarnybinį automobilį.
 31. Padeda Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei organizuoti ir vykdyti įgyvendinamus projektus.
 32. Organizuoja seniūnijos vaiko gerovės komisijos darbą ir šiai komisijai vadovauja.
 33. Dalyvauja seniūnijos vietos bendruomenės tarybos darbe ir įgyvendina jos priimtus sprendimus.
 34. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.
 35. Vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: