Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius

SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus tikslai – padėti didinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

2. Skyriaus uždaviniai:
2.1. tikrinti ir vertinti, ar savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
2.2. teikti savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos įstaigos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos savivaldybės administracijos padaliniuose, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.

3. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
3.1. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų:
3.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
3.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
3.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
3.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
3.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir naudojimą;
3.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
3.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
3.2. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų naudojimo privalomuosius tikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
3.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vidaus kontrolę; 3.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
3.5. analizuoja savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat esant pagrindui siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
3.6. ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertina, kaip vidaus kontrolė veikia savivaldybės administracijoje, biudžetinėse ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose;
3.7. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
3.8. rengia skyriaus veiklos ataskaitą;
3.9. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
3.10. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

4. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės biudžetinėmis ir viešosiomis įstaigomis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

  

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Spalis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: