Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
2018-06-28 Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 POSĖDŽIO

TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE  KELMĖS SENIŪNIJOJE

D A R B O T V A R K Ė

 

1. Darbotvarkės tvirtinimas.

2. Dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-204).
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

Pranešėjas Graičiūno gimnazijos direktorius Rimas Bielskis.

3. Dėl Kelmės mažojo teatro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-214).
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

Pranešėjas Kelmės mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas.

4. Dėl Kelmės krašto muziejaus direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-213).
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

Pranešėja Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė.

5. Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-212).
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

Pranešėja Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė.

6. Dėl Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-211).
Aiškinamasis raštas
Ataskaita

Pranešėjas Vaikų ir jaunimo sporto mokyklos direktorius Algirdas Samulionis.

7. Dėl Komisijos laisvės kovoms įamžinti, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-71 „Dėl Komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, 1 punkto pakeitimo (projektas Nr. T1-218).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas.

8. Dėl Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (projektas Nr. T1-217).
Aiškinamasis raštas
Priedas

Pranešėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas.

9. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise (projektas Nr. T1-234).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas.

10. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (projektas Nr. T1-207).
Aiškinamasis raštas
Savivaldybės kontrolieriaus išvada

Pranešėja Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.

11. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo (projektas Nr. T1-210).
Aiškinamasis raštas
Priedas

Pranešėja Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.

12. Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn (projektas Nr. T1-216).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

13. Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo (projektas Nr. T1-215).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

14. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės miesto seniūnijai ir nekilnojamojo turto nurašymo (projektas Nr. T1-205).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

15. Dėl prašymo perduoti Kelmės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą patikėjimo teise (projektas Nr. T1-231).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

16. Dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos garažo pripažinimo netinkamu naudoti ir išardymo (projektas Nr. T1-226).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

17. Dėl sutikimo perduoti ilgalaikį materialųjį turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (projektas Nr. T1-227).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

18. Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija (projektas Nr. T1-230).
Aiškinamasis raštas
Priedas
Lyginamasis variantas

Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Raimonda Parnarauskienė.

19. Dėl Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (projektas Nr. T1-229).
Aiškinamasis raštas
Priedas
Lyginamasis variantas

Pranešėja Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Raimonda Parnarauskienė.

20. Dėl Kelmės r. sav. Užvenčio sen. Beržėnų k. Dvaro gatvės pavadinimo panaikinimo (projektas Nr. T1-206).
Aiškinamasis raštas
Priedas
Schema

Pranešėjas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Dobrovolskis.

21. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-34 (E) „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (projektas Nr. T1-223).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.

22. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-412(E) „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo“ pakeitimo (projektas Nr. T1-224).
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.

23. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (projektas Nr. T1-225).
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.

24. Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre (projektas Nr. T1-222).
Aiškinamasis raštas
Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.

25. Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (projektas Nr. T1-221).
Aiškinamasis raštas
Priedas

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.

26. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas“ patikslinimo (projektas Nr. T1-220).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Vaitiekūnas.

27. Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo (projektas Nr. T1-228).
Aiškinamasis raštas
Priedas

Pranešėjas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Vaitiekūnas.

28. Dėl Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo (projektas Nr. T1-203).
Aiškinamasis raštas
Priedas
Lyginamasis variantas

Pranešėjas Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius.

29. Dėl Viešų konkursų į Kelmės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo (projektas Nr. T1-209).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius.

30. Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-144 1 punktu, pakeitimo (projektas Nr. T1-219).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius.

31. Dėl  Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo (projektas Nr. T1-232).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius.

32. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-159  „Dėl Kelmės vaikų ir jaunimo  sporto mokyklos pertvarkymo“ pakeitimo (projektas Nr. T1-233).
Aiškinamasis raštas
Pranešėjas Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius

33. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo (projektas Nr. T1-208).
Pranešėjas Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

34. Kiti klausimai. Informacijos.

 Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Liepa
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: