Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Naujienos
Rengiamas Kaimo plėtros programos seminaras

Seminaro tema „KPP 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms skatinti ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ nuostatų pristatymas“.

Dėl nekilnojamo turto pardavimo

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nekilnojamo turto pardavimą viešojo aukciono būdu, kuris įvyks 2018 m. vasario 22 d.  10 val., adresu Vytauto Didžiojo g. 81, Kelmė

Konkursas „Dainų dainelė“
Pristatyta vektorinės tapybos darbų paroda „Mano Kalėdos“

Kalėdos jau praėjo, bet prisiminimai apie jas gyvena vektorinės tapybos darbų parodoje „Mano Kalėdos“. Paroda tokiu pavadinimu atidaryta Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje. Eksponuojamų darbų autoriai – Kelmės specialiosios mokyklos neformalaus vaikų švietimo Vektorinio piešimo ir fotografijos pagrindų būrelio nariai. Parodos organizatorius ir šio būrelio laisvasis mokytojas – Kelmės specialiosios mokyklos mokytojas Valdas Kančauskas.

„Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“

Kelmės krašto partnerystės VVG kviečia teikti projektus
Skelbiame priėmimą paraiškų finansuoti aplinkos apsaugos priemones

Skelbiame priėmimą paraiškų finansuoti aplinkos apsaugos priemones iš Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. lėšų.

Informacija gyventojams dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir išmokų mokėjimo

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimai, numatantys, kad šie pakeitimai taikomi asmenims, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Informacija dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Peticija dėl išmokų suvienodinimo žemdirbiams
Verslumo gebėjimų ugdymo mokymai

DĖMESIO!

Planuojate kurti verslą, bet nežinote nuo ko pradėti?
Turite verslą, bet Jums trūksta verslumo įgūdžių?
Galime Jums padėti!

Kelmėje surengtas minėjimas „Laisvės liepsna"

Sausio 12 d., Sausio 13-osios išvakarėse, vykdyta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“: 8 valandą ryto valstybinių ir individualių įstaigų languose uždegtos atminties žvakutės.
Kelmės Atgimimo aikštėje pavakarę prie atminimo laužo surengtas minėjimas „Laisvės liepsna“.

Susitikta su Kražių seniūnijos gyventojais

Sausio 11 d. Kelmės rajono savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja susitiko Kražių seniūnijos gyventojais. Susitikimo, kaip ir kitose rajono seniūnijose, pagrindinis tikslas buvo palaikyti ryšį su seniūnijos žmonėmis, išklausyti juos, pasikalbėti apie suplanuotą 2018 metų biudžetą, palyginti atskirų seniūnijų problemas.  

Valstybės parama grynaveisliams gyvūnams įsigyti
Vyksta susitikimai su rajono seniūnijų gyventojais

Sausio 8–16 dienomis pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą grafiką vyksta Kelmės rajono savivaldybės mero, savivaldybės administracijos vadovų, tarybos narių susitikimai su rajono gyventojais visose vienuolikoje seniūnijų.

Tradicinis žemdirbių susirinkimas
Sausio 13-oji

Pradedamas rengti savitarnos automobilių plovyklos, S. Šilingo g. 2, Kelmės mieste, statybos projektas
Sausio mėnesį vyks susitikimai su rajono gyventojais

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-427 patvirtino Kelmės rajono savivaldybės mero, tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2018 m. sausio mėnesį grafiką.
Grafikas

Į projekto „Atrask save“ veiklas įsitraukia vis daugiau jaunuolių

Daugiau kaip prieš dvejus metus Kelmės rajono savivaldybės administracijos pradėtas įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) projektas „Atrask save“ džiugina pasiektais rezultatais. Vis daugiau 15–29 metų jaunuolių, kurie niekur nedirba, nesimoko ir nėra registruoti darbo biržoje, įsitraukia į šio projekto veiklas.

Pagerbti Kelmės rajono vaikų globėjai

Gruodžio 29 d. Lupikų kaimo bendruomenės namuose vyko globėjų pagerbimo šventė „Duok ranką ir eikim kartu". Šventėje patys gražiausi, šilčiausi ir pagarbos kupini žodžiai skambėjo globėjams (rūpintojams) – žmonėms, padedantiems užaugti be tėvų globos likusiems vaikams.

Dešimtą kartą rinksime iškiliausią krašto moterį, kuriai atiteks „Moteris Saulė 2017“ titulas

„Šiaulių televizija“ tęsia  gražią tradiciją ir jau dešimtus metus organizuoja metų moters rinkimus „Moteris Saulė“. „Moteris Saulė 2017“  bus paskelbta iškilmingame renginyje kovo 8-ąją, Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga.

,„Moteris Saulė 2017“  rinkimų tikslas – paskatinti ir išreikšti padėką Šiaulių apskrities moterims, kurios per praėjusius metus padarė daugiau nei joms priklausė pagal profesiją ar pareigas, savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie savo krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio vystymo bei kitose srityse, aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.

Kelmės rajono Bendruomeniniai šeimos namai kviečia
Informacija dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai

2018-01-10, 17 val., Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namuose, adresu Mokyklos g., 9, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės r., prasideda įvadiniai GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams. Mokymus ves atestuotos socialinės darbuotojos Daiva Zelionkienė ir Žydrūnė Paulauskienė.

Apdovanoti geriausi 2017 metų Kelmės rajono sportininkai

Gruodžio 29 d. Kelmės krašto muziejuje surengti 2017 metų geriausių Kelmės rajono sportininkų apdovanojimai. Išrinkta 14 geriausių sportininkų pagal atskiras sporto šakas.

Socialinių paslaugų kūrimas šeimoje ir bendruomenėje: Latvija, Estija

2017 m. gruodžio 6–8 d. trys Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir vienas vijurkų vaikų globos namų atstovas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Socialinių paslaugų kūrimas šeimoje ir bendruomenėje: Latvija, Estija“.

Susitikta su LMS Kelmės padalinio atstovais

Gruodžio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės vadovai priėmė Lietuvos moksleivių sąjungos Kelmės padalinio atstovus. Padalinio pirmininkė Kotryna Karyznaitė supažindino su Lietuvos moksleivių sąjungos struktūra, padalinių veikla, vykdomais projektais.

PARAMA VERSLUI

Pratęstas priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (02) paraiškų pateikimo terminas

PARAMA VERSLUI

Expo sertifikatas LT Nr.2 paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Finansuojamos veiklos: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus. Daugiau informacijos čia.

PARAMA VERSLUI
InoConnect skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą  (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų. Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Daugiau informacijos čia.
PARAMA VERSLUI

Smart FDI pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ (toliau – sumaniosios specializacijos kryptys). Daugiau informacijos čia.

Radviliškyje duris atvėrė naujausias Lietuvoje plaukimo baseinas

Duris atvėrė Radviliškio plaukimo baseinas. Daug garbių svečių, gražių sveikinimo žodžių, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ ugdytinių pasirodymai ir naujos galimybės Radviliškio rajono gyventojams ir svečiams. Ši investicija į Radviliškio rajono sporto bazę – stimulas plaukimą mėgstantiems ir aktyvų gyvenimą gyvenantiems žmonėms, o ypač – jaunimui, siekti gerų rezultatų ir paversti judėjimą gyvenimo būdu.

Kiekvienam naujagimiui po trispalves kojinaites

Artėjant šalies tūkstantmečio minėjimui Lietuva gavo prasmingą ir įkvepiančią dovaną iš Suomijos. Suomija šiais metais šventė savo šalies tūkstantmetį ir net 55 000 porų megztų kojinių buvo išdalinta šalies naujagimiams – po porą kiekvienam naujagimiui. Projekto iniciatorės siūlo tokią akciją paskelbti ir Lietuvoje. Tegu kiekvienas naujas Lietuvos pilietis, atėjęs į pasaulį metais, kuomet šalis mini savo tūkstantmetį, gauna rankų darbo, trispalvės spalvų kojines!

Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas
Prevencinis renginys „Saugumo problemų sprendimas bendruomenėse“

Dėl darbo tarybos rinkimų
Kražių seniūnija skelbia viešą negyvenamų patalpų nuomos konkursą

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos turto nuomos komisija skelbia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos patikėjimo teise valdomų negyvenamų patalpų, esančių Mokyklos g. 18, Karklėnų mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav., 76,71 kv. m. ploto patalpų (unikalus Nr. 5499-2004-2015, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 40/16263 pažymėtas indeksais 2-1, 2-2,  ir 2- 26) viešą nuomos konkursą:

Parama bitininkams
Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino pr. 11, Vilnius) 2018 metų sausio–kovo mėnesiais grafikas
Priėmimo grafikas
Dėl vėliavų iškėlimo kaimyninių šalių nepriklausomybės dienų proga
„Papuošk Kalėdų eglutę“

Paroda „Papuošk Kalėdų eglutę“ papuošė Kelmės miesto centrą. Šiais metais paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Eglutes puošė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, tėvai ir pedagogai iš 14 ugdymo įstaigų. Parodos dalyviai apdovanoti saldžiais prizais.

Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto

Informuojame, kad žemės sklypui (kadastro Nr. 5401/0005:329), esančiam Šarkių k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav., 3,7719 ha ploto, planuojamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas reikalingas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Mokymai „Smulkių ir vidutinių ūkių būklės gerinimas“
Indijos Vyriausybės finansuojami mokymai
„Jaunojo policijos rėmėjo apdovanojimai 2017“

Gruodžio 19 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai Vilma Ancikevičienė ir Artūras Valčiukas surengė prevencinį renginį „Jaunojo policijos rėmėjo apdovanojimai 2017“.

Netrukus baigsis žemės ūkio ir kaimo valdų atnaujinimo terminas
Mokymai ūkininkams
Kūrybinių darbų paroda
Pranešimas apie nustatytą laikotarpį, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė

2017 m. lapkričio 24 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1341 nustatytas laikotarpis: 2017 m. lapkričio 24 d. – 2018 m. gegužės 1 d., kurio metu yra ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė.

Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: