Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Mokesčiai, įmokos, tarifai

 

2018-12-20
Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-398Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo

2018-09-21
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
(2018 m. rugsėjo 21 d.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas Nr. O3E-292)

2018-12-14
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugos kainos taikymo gyventojams

2018-08-30
Dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2018-06-28
Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (rinkliavos dydžiai nurodyti Nuostatų 1 priede)

2017-11-28
Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T-374Dėl seniūnijų pirčių paslaugų įkainių patvirtinimo

2017-11-24
Nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai

2017-11-02
Žemės mokesčiui sumokėti – lygiai trys savaitės

2017-10-30
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo

2017-09-30
Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti patvirtinimo

2017-04-30
Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

2017-01-26
Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-19Dėl pirčių, baseino, dušų paslaugų ir masažo procedūrų įkainių patvirtinimo

2016-12-07
Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-11-28
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

2016-11-02
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo

2016-05-27
Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

2016-05-27
Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metais

2016-01-28
Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-3Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo

2015-12-10
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo

2015-12-01
Terminalo dujos šokdins šilumos kainą Vilniuje

2015-08-21
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų

2015-05-20
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2015 metais

2015-05-19
Patvirtintas Piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašas

2015-05-19
Nustatyti 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

2015-01-20
Valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas dydžiai eurais

2014-10-28
Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d.  sprendimas T-275Dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų transporto priemonių teikiamų paslaugų kainų eurais patvirtinimo

2014-09-30
Savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas T-255Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro atliekamų paslaugų įkainių patvirtinimo

2014-08-27
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Kelmės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo patalpų) administravimo tarifas – 0,04 Eur (be PVM) už 1 kv. m naudingojo ploto per mėnesį

2014-08-22
Valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas dydžiai eurais 

2014.06.27
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2014 metais
Savivaldybės Tarybos sprendimas

2013.11.27
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų  nustatymo 2014 metams
T-335-131126.doc


2013.11.27
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo
T-346-131126.doc


2013.09.27

  • Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
    T-283-2013-09-27
  • Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu nr. T-283, 68 punkto pakeitimo
    T-242(E) 2014-09-30

2013.06.27
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo
T-191-130627.doc      

 

2013.05.31
Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2014 metais
T-179-130531.pdf       

 

2013.05.31
Dėl specialiojo transporto organizavimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, specialiojo transporto nuomos įkainio ir specialiojo transporto paslaugos kainos apskaičiavimo formos patvirtinimo
T-168_2013-05-29.pdf       

 

2013.05.31
Dėl žaliųjų atliekų ir šakų priėmimo Kelmės dumblo kompostavimo aikštelėje įkainio nustatymo 2013 metams
T-164_2013-05-29.pdf       

 

2013.05.31
Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo
T-151_2013-05-29.pdf       

 

2012.06.01
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T-169-120531.pdf       

 

2013.04.03
Kelmės krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainos ir jų teikimo tvarka


2013.04.03

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo patalpų) administravimo tarifo apskaičiavimo metodika

 

2013.01.30
Sprendimas dėl socialinės globos kainų Liolių socialinės globos namų dienos globos padalinyje patvirtinimo

 

2012.12.03
Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2013 metais (T-357)

 
 

2012.05.04
Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų rajono savivaldybės Tarybos 2007 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T-207, pakeitimo
T-139_2012-04-26.pdf       

 
 

2011.05.30
Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-133, naujos redakcijos patvirtinimo
T-160-110530.doc       

 

2011.06.07
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T-153-110530.doc       

 

2010.12.27
Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl Kelmės rajono visuomeninių organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 
 

2010.04.27
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „KELMĖS ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO
T-138-100427.doc       

 

2009.04.27
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
T-121-100427.doc       

 

2010.02.20
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ 2009 M. SAUSIO 29 D. RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR.T-37, 13 PUNKTO PAKEITIMO
1076203608_1.doc       

 
 

2009.10.29
DĖL TYTUVĖNŲ MIESTE ĮREGISTRUOTŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ, SUDARIUSIŲ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS, ATLEIDIMO NUO ADMINISTRAVIMO MOKESČIO
1076187113_1.doc       

 

2009.09.24
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KELMĖS MENO MOKYKLOJE, TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS MENO SKYRIUJE, ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO, UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS VIDURINIŲ MOKYKLŲ MUZIKOS SKYRIUOSE NUSTATYMO“ PATIKSLINIMO
1076182526_1.doc       

 

2009.06.26
DĖL UŽMOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KELMĖS MENO MOKYKLOJE, TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS MENO SKYRIUJE, ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO, UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS VIDURINIŲ MOKYKLŲ MUZIKOS SKYRIUOSE NUSTATYMO
1076173249_1.doc       

DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS LANKYMĄ NUSTATYMO
1076173247_1.doc

 

2009.06.26
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO Nr. T-21 „DĖL DIENOS MAITINIMO NORMOS IR UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
1076173234_1.doc       

 

2009.06.26
DĖL UŽMOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KELMĖS VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTO MOKYKLOJE
1076173230_1.doc       

 

2008.02.28
DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TARIFŲ PATVIRTINIMO
1076100744_1.doc

 

2007.08.28
DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ RAJONO IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE
1076080769_1.doc

 

2007.08.28
DĖL KELMĖS RAJONO PREKYVIEČIŲ EKSPLOATACIJOS MOKESČIO NUSTATYMO
1076074257_1.doc

 

2007.05.24
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
1076062354_1.doc

 

2006.12.12
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PARDAVINĖTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
1076038954_1.doc       

 
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Gegužė
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: