Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Komisijos, tarybos

 

Komisijos,
tarybos pavadinimas

Pirmininko vardas, pavardė, tel., el. paštas

Nariai

Savivaldybės visuomeninė
administracinių ginčų
komisija

Arūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt

Egidijus Ūksas -
pirmininko pavaduotojas
Jolanta Dausinienė
Zita Loseva
Ramutė Simanauskienė

Bendruomenės sveikatos
taryba

Lina Balčiūnienė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. kelmesbiuras@zebra.lt

Romas Atkočaitis
Velchelmena Andrulienė
Irena Banevičiūtė
Danutė Genutienė
Ona Granickienė
Alma Mackevičienė
Janina Samušienė
Snieguolė Zavadskienė

Bendruomenės
vaiko teisių apsaugos
taryba

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Vincas Metrikis  
Danguolė Teišerskienė  
Vilma Ancikevičienė  
Deimantė Banaitienė  
Virginija Juškienė  
Laima Kareivienė  
Lilija Paradnikienė
Romualda Ramonienė  
Regina Ratnikienė  
Reda Každailienė

Specialiojo daugiabučių
namų savininkų bendrijų
rėmimo fondo taryba

Irena Sirusienė
Tel. d. (8 427) 69 053
El. p. irena.sirusiene@kelme.lt

Salomėja Ramanauskienė
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas

Etikos komisija
Komisijos nuostatai

Dalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26368
El. p.
daliabalciuniene5@gmail.com

Kristina Balsienė
Ramūnas Baranauskas
Jolanta Dausinienė
Valdemaras Markevičius 
Stasys Lekšas
Irena Sabaliauskienė

Eismo saugumo
komisija

Irena Sirusienė
Tel. d. (8 427) 69 053
El. p. irena.sirusiene@kelme.lt
Vidas Račas (pavaduotojas)
Izidorius Šimkus
Gytis Juchnevičius
Alvydas Gerbenis
Romas Atkočaitis
Jolanta Dausinienė
Genadijus Lukminas
Rimantas Dobrovolskis
Rimantas Giržadas

Garbės piliečio vardo suteikimo
ir garbės ženklo „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“ skyrimo
kandidatų atrankos komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Irena Sirusienė
Emilija Kvietkuvienė 
Alvydas Geštautas
Gintautas Astašauskas 
Sonata Venckienė 
Vytautas Barkauskas
Izidorius Šimkus  
Egidijus Ūksas 

Neįgaliųjų reikalų
komisija

Vincas Metrikis
Mob. 8 682 21100
El. p. vincas.metrikis@gmail.com

Janina Samušienė (pavaduotoja)
Sigita Butnorienė
Danutė Genutienė
Darijus Januška
Elena Kančiauskaitė
Marytė Lencienė
Borisas Markulis
Raimonda Monstvilaitė
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Erminijus Simonavičius

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Arūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt

Marytė Lencienė
Laimutė Urbelienė
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė

Jaunimo reikalų
taryba

Izidorius Šimkus
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 67383
El. p. izidorius.simkus@kelme.lt

Eugenijus Jafimovas
(pirminnko pavaduotojas)
Vaida Samušienė
(sekretorė)
Neringa Dirmeikienė 
Kęstutis Bilius
Klaudijus Virmauskas
Danutė Genutienė 
Rita Grišienė 
Kotryna Karyznaitė 
Domantas Ivanauskas 
Justina Leščiauskytė
Dalia Viliūnienė  
Vilija Virbickė

Antikorupcijos
komisija

Vincas Metrikis
Mob. 8 682 21100
El. p. vincas.metrikis@gmail.com

Danutė Genutienė
Vaida Linikienė
Rimantas Motuzas 
Virgilija Kybartienė
Irena Sabaliauskienė
Tomas Savickas

Kultūros ir meno
taryba

 

Arnas Arlauskas
Algimantas Armonas
Asta Barčiauskienė
Rimas Bertašius
Kęstutis Bilius
Jadzė Gaupšienė
Rita Grišienė
Ona Granickienė
Sonata Venckienė
Emilija Kvietkuvienė
Irena Sirusienė
Izidorius Šimkus
Danutė Žalpienė

Komisija kultūros ir meno
projektams vertinti
ir juos finansuoti

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Jadzė Gaupšienė  
Irena Sirusienė
Kęstutis Bilius
Sonata Venckienė 
Emilija Kvietkuvienė 

Komisija literatūrinėms
premijoms skirti,
leidžiamiems literatūros
kūriniams vertinti
ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Sonata Venckienė (pavaduotoja)
Jadzė Gaupšienė  
Danguolė Garnienė  
Bronislovas Klimašauskas  
Valerija Puišienė  
Ona Laima Gudzinevičiūtė 
Daiva Stonienė  
Emilija Kvietkuvienė

Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
minėjimo Kelmės rajone
komisija

Izidorius Šimkus
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 67383
El. p. izidorius.simkus@kelme.lt

Jadzė Gaupšienė
Arnas Arlauskas
Ramūnas Baranauskas
Ona Granickienė
Rita Grišienė
Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Danutė Žalpienė

Narkotikų kontrolės
komisija

Stasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 072 
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt

Laimutė Urbelienė
Irena Banevičiūtė
Raimonda Blužienė
Danutė Genutienė
Reda Každailienė
Stasys Lekšas
Romualda Liaudanskienė
Alma Mackevičienė
Audronė Palubinskienė
Vaida Samušienė
Danguolė Teišerskienė
Artūras Valčiukas
Sonata Venckienė

Nuolatinė statybos
komisija

 
Tel. (8 427) 69 070

Konkrečių institucijų atstovai

Savivaldybės peticijų
komisija

Egidijus Ūksas
Mob. 8 672 06671
El. p. egidijus_uksas@yahoo.co.uk

Danutė Genutienė -
pirmininko pavaduotoja
Petras Barakauskas  
Stanislovas Baltrušaitis  
Arūnas Kasparavičius

Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programos
priežiūros komisija

 

Tomas Adomaitis  
Vygandas Každailis 
Zenonas Mačernius
Albertas Meškauskas 
Saulius Mockus
Rimantas Motuzas 
Tomas Savickas 
Irena Sirusienė
Izidorius Šimkus
Laima Tyliutė 
Vilija Virbickė

Smulkių ir vidutinių ūkių
plėtros programos
administravimo komisija

Stanislovas Baltrušaitis
Mob. 8 655 28866

Kristina Balsienė  
Vytautas Barkauskas
Rimas Bertašius 
Albertas Brazas 
Romas Docius, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas
Joana Miliauskienė
Vytautas Vaičikauskas

Socialinės paramos
klausimams spręsti
komisija

Danutė Genutienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92849
El. p. danute.genutiene@kelme.lt

Reda Každailienė -
pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė -
sekretorė
Arūnas Kasparavičius
Marytė Lencienė  
Vida Sinkevičienė
Daiva Stonienė
Danguolė Teišerskienė

Strateginio planavimo
komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Izidorius Šimkus (komisijos pirmininko pavaduotojas)
Albertas Brazas
Romas Docius
Ona Granickienė
Zenonas Mačernius
Rimantas Motuzas
Irena Sirusienė
Egidijus Ūksas

Studijų rėmimo programos
taryba

Izidorius Šimkus
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 67383
El. p. izidorius.simkus@kelme.lt

Dalia Balčiūnienė  
Jadzė Gaupšienė
Reda Každailienė
Stasys Jokubauskas
Lilija Paradnikienė  
Egidijus Ūksas

Finansinės paramos visuomeninėms
organizacijoms
rėmimo komisija

 

Ramūnas Baranauskas
Jadzė Gaupšienė
Lina Mikalajūnaitė
Saulius Mockus
Salomėja Ramanauskienė
Irena Sabaliauskienė
Janina Samušienė
Irena Sirusienė
Izidorius Šimkus
Nelė Želvienė

Komisija valstybės turtui
pripažinti nereikalingu
arba netinkamu
(negalimu) naudoti,
nurašyti ir likviduoti

Danutė Genutienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92849
El. p. danute.genutiene@kelme.lt

Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Genadijus Šumskis
Vida Žalpienė

Etninės kultūros
išsaugojimo ir plėtros taryba

Izidorius Šimkus
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 67383
El. p. izidorius.simkus@kelme.lt

Arnas Arlauskas
Raimonda Blužienė
Jadzė Gaupšienė
Nomeda Jokubauskienė
Dalia Miliauskienė
Lina Mikalajūnaitė
Vytautas Stonys
Danutė Žalpienė

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: