Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
2015-11-12 Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas yra administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės koeficientas (BMA) – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga direktoriaus įsakymu priskirtų švietimo įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, priskirtų švietimo įstaigų vadovų įsakymais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas finansų ir buhalterijos srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą buhalterinį, ekonominį išsilavinimą.
7. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
9. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą, atsako už šių įstaigų biudžeto sudarymą ir jo vykdymą.
11. Tvarko įstaigų turto apskaitą pagal finansavimo šaltinius.
12. Sudaro memorialinius orderius atskirai pagal įstaigas ir funkcijas.
13. Pildo kiekvienos įstaigos asignavimų knygas, didžiąsias knygas, suderina likučius.
14. Užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos dokumentais, turinčiais juridinę galią.
15. Tvarko įstaigų medžiagų ir kitų atsargų apskaitą pagal finansavimo šaltinius.
16. Tvarko lėšų, esančių banko sąskaitose, apskaitą pagal finansavimo šaltinius:
16.1. sudaro memorialinius orderius;
16.2. paruošia Finansų skyriui paraiškas gauti lėšų pagal finansavimo šaltinius.
17. Tvarko atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais apskaitą pagal finansavimo šaltinius ir priskirtas įstaigas:
17.1. sudaro suvestinius apskaitos dokumentus;
17.2. sudaro kartą per metus debitorių ir kreditorių suderinimo aktus su tiekėjais.
18. Sudaro ketvirtinį ir metinį išlaidų sąmatų vykdymo balansą.
19. Sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ketvirtinę ir metinę ataskaitą.
20. Sudaro ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę.
21. Sudaro debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo (mėnesinę, ketvirtinę ir metinę) ataskaitą su įsiskolinimų iššifravimu.
22. Sudaro biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitą.
23. Sudaro ilgalaikio turto ir nematerialiojo turto, atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto, paramos gavimo ir panaudojimo (FR0478) metines ataskaitas, neatlygintinai gauto turto ir piniginių lėšų ketvirtines ir metines ataskaitas.
24. Tvarko nemokamo mokinių maitinimo apskaitą.
25. Tikrina atskaitingų asmenų avanso apyskaitas ir jas registruoja.
26. Tvarko atsiskaitymų apskaitą su atskaitingais asmenimis.
27. Analizuoja įstaigų biudžetinių lėšų sąmatų vykdymą, ruošia prašymus dėl lėšų paskirties pakeitimo ir prireikus jas tikslina.
28. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
29. Teikia vedėjui nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus, aptarnaujamų įstaigų bei asmenų nusiskundimus.
30. Tvarko buvusį Švietimo skyriaus (ugdymo įstaigų) archyvą, atsiskaito atitinkamoms institucijoms. Išduoda pažymas turimų dokumentų pagrindu.
31. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją savo įstaigos darbuotojams ir lankytojams.
32. Vykdo kitus skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio žodinius bei raštiškus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

33. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėjui.


  • Dėl papildomos informacijos galite skambinti telefonu (8 427) 69 077.
  • Prašymai priimami iki 2015-11-18.

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: