Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Aktualu kiaulių augintojams

                     

Žemės ūkio ministerija, siekdama palengvinti smulkiesiems kiaulių augintojams iškilusias grėsmes dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM), patvirtino taisykles ir kviečia teikti paraiškas pagal tris priemones:

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS SKATINANT VYKDYTI AFRIKINIO KIAULIŲ MARO PREVENCIJOS PRIEMONES

Paraiškų priėmimo laikotarpiu (nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.) pareiškėjas kreipiasi į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių (3 kab., tel. (8 427) 61 142) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o kai paraišką teikia juridinis asmuo, taip pat pateikiamas ir dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo vadovo ar kito įgalioto asmens atstovavimo pagrindas;
 2. paraišką gauti paramą už paskerstas arba nugaišintas kiaules;
 1. dėl pareiškėjo skerdžiamų ar nugaišintų kiaulių pareiškėjui išduoto mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Pagalba teikiama:

1. 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visos paskerstos ar nugaišintos;

2. sudarė sąlygas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) ištirti skerdžiamas ar nugaišintas kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigojo 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;

4.  nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

 

Mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą ar nugaišintą kiaulę

Išsamesnė informacija čia.

 

  

DĖL PAGALBOS  UŽ  ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO

Paraiškų priėmimo laikotarpiu (nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.) pareiškėjas kreipiasi į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių (3 kab. tel. (8 427) 61 142) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
 2. paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
 3. pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.  B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Pagalba už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą teikiama pareiškėjams:

1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, nugaišino ir sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro, arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami;

2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigojo ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo  Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje;

5. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

6. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2018 m. spalio 16 d. ir (arba) einamaisiais metais. Atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4 metus.

Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Išsamesnė informacija čia.

 

 

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Paraiškų priėmimo laikotarpiu (nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.) pareiškėjas kreipiasi į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių (3 kab. tel. (8 427) 61 142) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
 2. paraišką;
 3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

 

Pagalba už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikiama pareiškėjams, kurie:

1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių;

3. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje;  

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 m.

Pagalba teikiama, kai įsigyjamos šios biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės:

 1. tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;
 2. vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;
 3. langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;
 4. pašarų terminio apdorojimo įranga;
 5. dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;
 6. dezinfekciniai purkštuvai;
 7. plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;
 8. konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;
 9. priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);
 10. asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt;
 11. asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2018 m. spalio 16 d. iki paraiškos pateikimo dienos. Atlyginama iki 90 procentų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui. 

Išsamesnė informacija čia.

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: