Print the middle of the page
Kelmė district municipality,
Vytauto Didžiojo st. 58, 86143 Kelmė
Budget office code 188768730, Register of Legal Entities
Phone/Fax (8 427) 69052,
E-mail info@kelme.lt
Licencija naftos produktams _LIT

Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Verslo vartų paslauga www.verslovartai.lt

Informaciją teikia Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Salomėja Ramanauskienė, tel. (8 427) 69 063, el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt, V. Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab.

Licencijos gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio valstybių įmonių filialams.

Nefasuoti* naftos produktai, kurių mažmeninė prekyba yra licencijuojama:

Eil. Nr. Nefasuotų naftos produktų pavadinimas Kombinuotosios nomenklatūros kodai***
1. Variklių benzinas:  
1.1. aviacinis benzinas 2710 11 31
1.2. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 2710 11 41
1.3. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 2710 11 45
1.4. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 2710 11 49
2. Reaktyviniai degalai 2710 11 70, 2710 19 21
3. Gazoliai: dyzelinas (dyzeliniai degalai), šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai 2710 19 41, 2710 19.45, 2710 19 49
4. Skystasis kuras

2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65,

2710 19 69

5. Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms**

2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97,

2711 13 97, 2711 19 00

6. Biodyzelinas 3824 90 91

*Nefasuotais vadinami visi naftos produktai, išskyrus tuos, kurie gamintojų išpilstyti į ne didesnę kaip 10 litrų tarą (automobilių ir motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į ne didesnę kaip 50 litrų tarą).
**Licencijuojama tik mažmeninė prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms.
*** Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 360/2008 (OL 2008 L 111, p. 9), I priede pateiktą Kombinuotąją nomenklatūrą. Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.

Licencijų rūšys:

  • licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu;
  • licencija verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais.

Valstybės rinkliavos tarifai:

  • už licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą - 1 300 litų;
  • už licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzino, dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimą - 130 litų;
  • už licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą ar rekvizitų joje patikslinimą - 300 litų (išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, - suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams);
  • už licencijos dublikato išdavimą - 300 litų.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Gavėjo bankas AB bankas „Hansabankas"
Banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT93 7300 0100 4023 6116
Mokesčio pavadinimas Valstybės rinkliava už licencijos prekiauti nefasuotais naftos produktais išdavimą (papildymą, patikslinimą)
Įmokos kodas 52519

Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 sausio 28 d. nutarimas Nr. 113 „Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo" (Žin., 2003, Nr. 11-410; 2004, Nr. 34-1106)

Atgal
Mayor
VACLOVAS ANDRULIS
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
August
    2020