Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Komisijos, tarybos

 

Komisijos, tarybos
pavadinimas

Pirmininko vardas, pavardė,
tel.,
el. paštas

Nariai

Bendruomenės sveikatos
taryba

Lina Balčiūnienė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. kelmesbiuras@zebra.lt

Romas Atkočaitis
Dalė Leliukienė 
Irena Banevičiūtė
Danutė Laivienė
Ona Granickienė
Alma Mackevičienė
Janina Samušienė
Snieguolė Zavadskienė

Bendruomeninė
vaiko teisių apsaugos
taryba

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Danutė Laivienė, pavaduotoja
Virginija Čerkauskienė, sekretorė
Lina Balčiūnienė 
Deimantė Banaitienė
Daiva Ignotaitė
Stasys Jokubauskas
Laima Kareivienė
Reda Každailienė
Marytė Lencienė
Modesta Pobrėžienė
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Laura Šumskienė
Vaida Linikienė 
Sniegena Urbelienė
Simona Žilinskienė

Šeimos komisija

Virginija Čerkauskienė
Tel. (8 427) 69069
Mob. 8 659 92521
El. p. virginija.cerkauskiene@kelme.lt

Ona Granickienė
Saulius Mockus
Indrė Skirmantaitė
Rita Levickienė
Daiva Stonienė
Aušra Sutkuvienė
Mindaugas Grigalius
Lina Šimkevičienė

Specialiojo daugiabučių
namų savininkų bendrijų
rėmimo fondo taryba

Irena Sirusienė
Tel. d. (8 427) 69 053
El. p. irena.sirusiene@kelme.lt

Salomėja Ramanauskienė
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas

Etikos komisija
Komisijos nuostatai

Dalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26368
El. p. daliabalciuniene5@gmail.com

Rimantas Motuzas
Ramūnas Baranauskas
Jolanta Dausinienė
Valdemaras Markevičius 
Stasys Lekšas
Irena Sabaliauskienė

Eismo saugumo
komisija

Irena Sirusienė
Tel. d. (8 427) 69 053
El. p. irena.sirusiene@kelme.lt
Vidas Račas (pavaduotojas)
Gytis Juchnevičius
Alvydas Gerbenis
Romas Atkočaitis
Jolanta Dausinienė
Genadijus Lukminas
Rimantas Dobrovolskis
Rimantas Giržadas

Garbės piliečio vardo suteikimo
ir garbės ženklo „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“ skyrimo
kandidatų atrankos komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Irena Sirusienė
Emilija Kvietkuvienė 
Alvydas Geštautas
Gintautas Astašauskas 
Sonata Venckienė 
Vytautas Barkauskas 
Egidijus Ūksas 

Neįgaliųjų reikalų
komisija

Vincas Metrikis
Mob. 8 682 21100
El. p. vincas.metrikis@gmail.com

Janina Samušienė (pavaduotoja)
Sigita Butnorienė
Danutė Laivienė
Darijus Januška
Elena Kančiauskaitė
Marytė Lencienė
Borisas Markulis
Raimonda Monstvilaitė
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Erminijus Simonavičius

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Arūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt

Marytė Lencienė
Laimutė Urbelienė
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė

Nevyriausybinių organizacijų taryba  

Algimantas Armonas
Janina Samušienė
Dalia Viliūnienė
Nelė Želvienė
Nerijus Peleckis
Irena Sirusienė
Dalia Skardžiuvienė
Kęstutis Bilius
Albertas Brazas
Egidijus Ūksas

Jaunimo reikalų
taryba

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. paštas albertas.brazas@kelme.lt

Kęstutis Bilius
Virginija Čerkauskienė
Rita Grišienė
Eugenijus Jafimovas
Domantas Ivanauskas
Kotryna Karyznaitė
Danutė Laivienė
Justina Leščiauskytė
Dalia Viliūnienė
Klaudijus Virmauskas
Vilija Virbickė

Antikorupcijos
komisija

Vincas Metrikis
Mob. 8 682 21100
El. p. vincas.metrikis@gmail.com

Danutė Laivienė
Vaida Linikienė
Rimantas Motuzas 
Virgilija Kybartienė
Irena Sabaliauskienė
Tomas Savickas

Kultūros ir meno
taryba

Irena Sirusienė
Tel. d. (8 427) 69 053
El. p. irena.sirusiene@kelme.lt

Albertas  Brazas
Sonata Venckienė
Arnas Arlauskas
Algimantas Armonas
Asta Barčiauskienė
Rimas Bertašius
Kęstutis Bilius
Rita Grišienė
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Danutė Žalpienė

Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Irena Sirusienė
Kęstutis Bilius
Sonata Venckienė
Emilija Kvietkuvienė 

Komisija literatūrinėms
premijoms skirti,
leidžiamiems literatūros
kūriniams vertinti
ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Sonata Venckienė (pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė 
Danguolė Garnienė  
Bronislovas Klimašauskas  
Valerija Puišienė  
Ona Laima Gudzinevičiūtė 
Daiva Stonienė  
Emilija Kvietkuvienė

Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
minėjimo Kelmės rajone
komisija

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertas.brazas@kelme.lt

Sonata Venckienė
Danutė Laivienė
Arnas Arlauskas
Ramūnas Baranauskas
Ona Granickienė
Rita Grišienė
Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Danutė Žalpienė
Vaida Samušienė

Narkotikų kontrolės
komisija

Stasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 072 
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt

Laimutė Urbelienė
Irena Banevičiūtė
Raimonda Blužienė
Danutė Laivienė
Reda Každailienė
Stasys Lekšas
Romualda Liaudanskienė
Alma Mackevičienė
Audronė Palubinskienė
Vaida Samušienė
Danguolė Teišerskienė
Artūras Valčiukas
Sonata Venckienė

Nuolatinė statybos
komisija

 
Tel. (8 427) 69 070

Konkrečių institucijų atstovai

Savivaldybės peticijų
komisija

Egidijus Ūksas
Mob. 8 672 06671
El. p. egidijus_uksas@yahoo.co.uk

Danutė Laivienė -
pirmininko pavaduotoja
Petras Barakauskas  
Stanislovas Baltrušaitis  
Arūnas Kasparavičius

Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programos
priežiūros komisija

 

Tomas Adomaitis 
Albertas Brazas
Vygandas Každailis 
Zenonas Mačernius
Albertas Meškauskas 
Saulius Mockus
Rimantas Motuzas 
Tomas Savickas 
Irena Sirusienė
Laima Tyliutė 
Vilija Virbickė

Smulkių ir vidutinių ūkių
plėtros programos
administravimo komisija

Stanislovas Baltrušaitis
Mob. 8 655 28866

Kristina Balsienė  
Vytautas Barkauskas
Rimas Bertašius 
Albertas Brazas 
Joana Miliauskienė
Vytautas Vaičikauskas

Socialinės paramos
klausimams spręsti
komisija

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92849
El. p. danute.genutiene@kelme.lt

Reda Každailienė -
pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė -
sekretorė
Arūnas Kasparavičius
Marytė Lencienė  
Vida Sinkevičienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė

Strateginio planavimo
komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Albertas Brazas –
pimininko pavaduotojas,
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Zenonas Mačernius
Reda Mažonavičienė
Rimantas Motuzas
Irena Sirusienė
Egidijus Ūksas

Studijų rėmimo programos
taryba

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertas.brazas@kelme.lt

Dalia Balčiūnienė  
Vilija Virbickė
Reda Každailienė
Stasys Jokubauskas
Levonė Enzelienė 
Egidijus Ūksas

Finansinės paramos visuomeninėms
organizacijoms
rėmimo komisija

 

Ramūnas Baranauskas
Jadzė Gaupšienė
Lina Mikalajūnaitė
Saulius Mockus
Salomėja Ramanauskienė
Irena Sabaliauskienė
Janina Samušienė
Irena Sirusienė
Nelė Želvienė

Komisija valstybės turtui
pripažinti nereikalingu
arba netinkamu
(negalimu) naudoti,
nurašyti ir likviduoti

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92849
El. p. danute.genutiene@kelme.lt

Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Genadijus Šumskis
Vida Žalpienė

Etninės kultūros
išsaugojimo ir plėtros taryba

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertas.brazas@kelme.lt

Sonata Venckienė (pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė
Arnas Arlauskas
Beata Pralgauskienė
Jadzė Gaupšienė
Nomeda Jokubauskienė
Dalia Miliauskienė
Lina Mikalajūnaitė
Vytautas Stonys
Danutė Žalpienė
Vilija Virbickė
Valdas Rutkūnas

Komisija laisvės kovoms įamžinti

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertas.brazas@kelme.lt

Stasys Jokubauskas
Sonata Venckienė
Danutė Laivienė
Kęstutis Bilius
Egidijus Ūksas
Rimantas Dobrovolskis
Vilmantas Kizis
Danutė Žalpienė
Arnas Arlauskas

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: